Weimaranerclub

Rasvereniging?

Een rasvereniging is een organisatie die de belangen van een of meerdere hondenrassen behartigt. Naast deze functie van belangenbehartiger, kan je bij een rasvereniging ook terecht voor alle informatie over het ras, puppy's, herplaatsers en fokkers die volgens de voorwaarden van de vereniging fokken. Een rasvereniging stelt ook de fokreglementen op om de gezondheid en het welzijn van het betreffende ras te waarborgen en organiseren ze belangrijke tentoonstellingen (shows) en bij sommige rassen ook (werk)wedstrijden. Omdat er per ras maar één rasvereniging toegelaten wordt, kunnen er naast de officiële rasverenigingen ook niet-officiële verenigingen bestaan.

De rasvereniging voor de lang- en korthaar Weimaraners van België heet 'de Belgische Weimaranerclub' opgericht in 1997. De Weimaranerclub heeft tot doel 'elkeen geïnteresseerd in de fok, het gebruik en de verbetering van het ras Weimaraner (zowel kort- als langhaar) samen te brengen. Daartoe zal ze alle middelen aanwenden ter bevordering van het fokken en gebruiken van rashonden. Ze kan alle daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel mits deze niet in strijd zijn met de bepalingen van de KKUSH of met de wet. Ze kan namelijk haar medewerking verlenen aan, organiseren, diensten beheren en deelnemen aan elke activiteit gelijksoortig aan haar doel. Zij verbiedt alle inname van positie en discriminatie ten opzicht van politieke, godsdienstige en linguïstische aard.' (uit de statuten).


En als we dat vertalen naar de dagdagelijkse praktijk dan betekent dit dat de Weimaranerclub vooral een heel gezellige bende is waar mensen die begeesterd zijn door de Weimaraner samenkomen, ervaringen delen en activiteiten organiseren. Zo zijn er vb. elk jaar een viertal wandelingen, een kalender met wedstrijden, een overzicht van de mooie resultaten die onze honden en baasjes haalden... en als top of the bill, een clubmatch, een gezellig samenzijn met daaraan verbonden een officiële schoonheidswedstrijd. Per trimester verschijnt de Weim Info, een tijdschrift met alle laatste nieuwsjes en info over het ras.