Kent er iemand een nieuwe baas voor ... ?

Uit liefde voor het ras maar toch met een dubbel gevoel, maken we hier toch ook nog plaats voor een rubriek 'herplaatsers'.

Weimaraners worden vaak herplaatst. Hoewel alle erkende fokkers tot treurens toe mensen op het hart drukken dat de Weimaraner geen evidente hond is en zeker tijdens de eerste twee levensjaren 'speciale' zorgen nodig heeft, zien we dat er nog al te vaak impulsaankopen in het Weimaranerwereldje voorkomen. Daardoor merken heel wat mensen te laat dat een Weimaraner dan toch niet de hond is die ze verwacht hadden (te druk, te dominant, te energiek, te nerveus, die dagelijkse wandeling...). En moet er op gezocht worden naar een nieuwe baas...

We willen hier uiteraard ook aan toevoegen dat soms heel specifieke situaties (veranderende leefsituatie, vb. door ziekte) de aanleiding kunnen zijn voor herplaatsing, situaties waarvoor we uiteraard alle begrip opbrengen...

Wat het ook zij, als erkende fokker en lid van www.weimaranerclub.be, wil ik hier ook plaats maken om zowel voor puppies als voor volwassen honden mee te helpen zoeken naar nieuwe en toegewijde baasjes.